wmc-photo vindt jouw privacy erg belangrijk. Ik zal jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken. Op deze pagina leg ik je uit welke gegevens ik van je vastleg en waarvoor/waarom ik deze gebruik/nodig heb.

ARTIKEL 1. WIE BEN IK?

wmc-photo is een eenmanszaak, gevestigd te Noordzeestraat 38, 8262VL Kampen OV. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80128335 (Love in a Jar). Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

ARTIKEL 2. WELKE GEGEVENS GEBRUIK IK?

Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die wmc-photo van je verwerkt, waarom, welke juridische grondslag wmc-photo heeft om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang wmc-photo deze gegevens zal bewaren.

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Aankoopgeschiedenis
 • Openstaand saldo
 • Datum van de shoot
 • KvK nummer (eventueel)
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wmcphoto.nl, dan verwijder in deze informatie.

Bij het maken van een boeking verwerk ik je naam, adres, woonplaats, e-mail, telefoonnummer, leeftijd en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan jou te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Je kunt hierbij denken aan de uitgerekende datum in geval van een newbornshoot en namen en leeftijden van jou familieleden bij een gezinsshoot. Ik gebruik deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Ik bewaar deze gegevens 7 jaar.

Om jouw bestelling (album, prints, wandproducten) te beheren zal ik jouw persoonsgegevens zoals hierboven vermeld zijn tot 7 jaar na het sluiten van de overeenkomst bewaren in mijn klantenbestand.
Ik maak gebruik van een portfolio op mijn website en social mediakanalen om eerder werk aan potentiële klanten te laten zien. Ik verwerk hierin jouw foto’s (indien je geen bezwaar hebt gemaakt) en eventueel jouw naam. Jij hebt hier met het aangaan van de overeenkomst toestemming voor gegeven via het aanvinken van de algemene voorwaarden. Ik bewaar deze foto’s onbeperkt in mijn archief.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik jouw gegevens zoals hierboven vermeld staan. Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. Ik heb deze gegevens nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zal ik deze gegevens van jou verwijderen.

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal ik je naam, e-mail, telefoonnummer, adresgegevens, productinhoud, reactietermijn en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot klachten tot 7 jaar na afhandeling bewaren.

Ik heb een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Als je je hebt opgegeven voor de nieuwsbrief van wmc-photo, verwerk ik jouw naam en e-mail via Mailchimp. Jij hebt hier expliciete toestemming voor gegeven via de website. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft van mijn nieuwsbrief.

Om mijn website mogelijk te maken en te optimaliseren heb ik een commercieel belang om je surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Mijn website trackt jouw surfgedrag op mijn site met WP Statistics en ik ben hierbij aan de bewaartermijnen van WordPress gebonden. De analytics diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van de website worden meegestuurd aan je browsers en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je mijn website bezoekt worden opgeslagen. De cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen. Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen in de instellingen van je browser verwijderen.

ARTIKEL 3. HOE VERKRIJG IK DEZE GEGEVENS?

Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan mij hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat ik jouw gegevens van een van mijn klanten heb verkregen die jou een cadeaubon aan wil bieden.

ARTIKEL 4. WELKE RECHTEN HEB JIJ MET BETREKKING TOT DEZE GEGEVENS?

Je kunt te alle tijde een verzoek doen om jouw gegevens in te zien. Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen. Tegen de verwerking van jouw gegevens met als juridisch grondslag het gerechtvaardigd belang van wmc-photo, kan jij bezwaar maken. Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal wmc-photo jouw gegevens verstrekken. Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik je kan leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kan je een verzoek sturen naar info@wmcphoto.nl. Ik zal je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wel vraag ik jou een kopie van je indentiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen, om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan. Wel adviseer ik je je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy.

ARTIKEL 5. WIE ONTVANGEN JOUW GEGEVENS?

wmc-photo zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen wel voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkende partijen die betrokken zijn bij onze overeenkomst. Dit kan zijn een online gallerij of We Transfer, maar ook Mailchamp.

ARTIKEL 6. TERUGBETAAL- EN RETOURNERINGSBELEID

Het is niet mogelijk om een tegoedbon te retourneren. Digitaal geleverde producten kunnen niet geretourneerd worden.

ARTIKEL 7. SLOTBEPALINGEN

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kan je een e-mail sturen naar info@wmcphoto.nl.

Alle teksten, plaatjes en foto’s op mijn website zijn beschermd met auteursrechten en mogen niet gekopieerd en of bewaard worden in welke vorm dan ook.

Versie November 2022